Humanistin määritelmä

humanisti (taivutus: humanisti/a, -lla jne.) humanismin kannattaja; humanististen tieteiden tutkija t. opiskelija. humanismi (taivutus: humanismi/a, -ssa jne.) ihmisyyteen perustuva maailmankatsomus; vars. keski- ja uuden ajan taitteessa esiintynyt kulttuurivirtaus.

Lähde: Kielitoimiston sanarkija, http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

Humanistiset tieteet:

Opetus ja kulttuurminiteriön tieteenalaluokituksen mukaisesti humanistiset tieteet ovat seuraavat:

611 Filosofia
Filosofia, tieteen ja tekniikan historia ja filosofia
Etiikka (paitsi yksittäisiin aihealueisiin liittyvä etiikka)
612,1 Kielitieteet
Yleiset kieliopinnot, yksittäiset kielet, kielitiede
612,2 Kirjallisuuden tutkimus
Yleiset kirjallisuus-opinnot, kirjallisuuden teoria, yksittäiset kirjallisuuden lajit
613,1 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
Esittävät taiteet (musiikkitiede, teatteritiede, dramaturgia), folkloristiikka
Elokuva-, radio- ja televisiotutkimus
613,2 Kuvataide ja muotoilu
Taiteet, taidehistoria, arkkitehtisuunnittelu
614 Teologia
Teologia, uskontotieteet
615 Historia ja arkeologia
Historia (yksittäisten tieteenalojen historia kulloiseenkin tieteenalaan), arkeologia
616 Muut humanistiset tieteet

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 07.09.2010 (8/500/2010), Korkeakoulujen tutkimustiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus.

Muita (epävirallisia) määritelmiä

Opiskele humanistiksi

Humanistiksi voit opiskella esimerkiksi Helsingin yliopistossa. Laajemmin opiskeluvaihtoehtoja löydät Opintopolusta.

Työllisty humanistina

Millaisissa tehtävissä humanistit työskentelevät? Aiheesta löydät tietoa töissä.fi-palvelusta. Hakusanoina voi käyttää esimerkiksi OKM:n virallisia tieteenalaluokituksia.